Cjeloživotno obrazovanje

Farmaceutska botanika i farmakognozija

PROGRAM cjeloživotnog obrazovanja Farmaceutska botanika i farmakognozija 

Program cjeloživotnog obrazovanja na Fakultetu biotehnologije i razvoja lijekova, pod nazivom “Farmaceutska botanika s farmakognozijom“ kojeg izvodi doc. dr. sc. Stribor Marković, održat će se u periodu od 26. rujna 2023. – 12. prosinca 2023.

Naknada za izvođenje programa cjeloživotnog obrazovanja iznosi 380,00 eura za sve prijavitelje. Troškovi naknade oslobođeni su plaćanja PDV-a sukladno čl. 39. st.1.toč.i Zakona o porezu na dodanu vrijednost te čl. 58. st.1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Naknada za izvođenje programa uplaćuje se na žiro račun Fakulteta biotehnologije i razvoja lijekova Sveučilišta u Rijeci

IBAN: HR3724020061400006958
poziv na broj: 510-12-OIB POLAZNIKA
model: HR00 (ili prazno)
opis plaćanja: (ime i prezime polaznika) naknada za program cjeloživotnog obrazovanja. 

PRIJAVA za pohađanje programa cjeloživotnog učenja Farmaceutska botanika i farmakognozija

Prijave se vrše na: cjelozivotno@biotech.uniri.hr

Ažurirano 25.07.2024.

Skip to content