Znanost

Znanstveno-nastavno osoblje

Fakultet biotehnologije i razvoja lijekova (FABRI) broji 26 djelatnika u znanstveno-nastavnom zvanju, od čega je 18 djelatnika znanstvenika-povratnika, koji su svoje karijere ostvarili na prestižnim znanstvenim i akademskim institucijama u svijetu, te se potom zaposlili na FABRI. Ova izuzetna činjenica uvelike je odredila usmjerenost Fakulteta ka znanstvenoj izvrsnosti i velikom broju kompetitivnih istraživačkih projekata, te osebujnim pogledima na ustrojstvo i djelovanje akademske zajednice. FABRI zapošljava i 2 posljedoktoranda / poslijedoktorandica te 17 doktoranada/doktorandica koji su zaposleni na radnom mjestu asistenata/asistentica, od kojih je 15 zaposleno preko Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), vezano uz znanstveno-istraživačke projekte nastavnika.

Projekti

FABRI je nositelj brojnih znanstvenih i stručnih projekata, pri čemu je u posljednjih 5 godina provedeno 30 nacionalnih i 3 inozemna projekta. 13 projekata financirano je od strane HRZZ, dok se 17 projekata financira kroz Sveučilište u Rijeci za iskusne, odnosno mlade znanstvenike. Osim toga, na godišnjoj razini ugovara se i 8 stimulativnih potpora matičnog sveučilišta. FABRI je do sada imao i 20 HRZZ-DOK projekata za razvoj karijera mladih istraživača kojima Hrvatska zaklada za znanost financira četverogodišnju plaću doktoranda koji sudjeluje u istraživanju na nekom od već postojećih projekata. Ukupna ugovorena vrijednost nacionalnih projekata veća je od 2,7 milijuna eura, gdje preko 2,5 milijuna eura dolazi od Hrvatske zaklade za znanost a više od 265.000 eura od financiranja preko Sveučilišta u Rijeci.

Publikacije

Znanstvena aktivnost FABRI je izrazito velika i bogata zahvaljujući uspješnim i međunarodno prepoznatljivim istraživanjima. O tome svjedoči broj i kvaliteta znanstvenih publikacija, broj kompetitivnih projekata, broj doktoranada te ostvarene brojne domaće i međunarodne suradnje. Od osnivanja Odjela, današnjeg Fakulteta,  prema CROSBI bazi podataka ukupno je objavljeno 456 znanstvenih radova, 320 sažetaka sa skupova i konferencija te 39 poglavlja u knjizi.

Ažurirano 20.05.2024.

Skip to content