Analize masenim spektrometrima

Jedinica masene spektrometrije Fakulteta biotehnologije i razvoja lijekova (FABRI) opremljena je suvremenom tehnologijom koja nudi razne usluge, uključujući:

  • određivanje molekulskih masa,
  • karakterizaciju uzoraka korištenjem LC-MS,
  • potvrđivanje i određivanje molekulskih struktura,
  • analizu aminokiselina, peptida, proteina i lipida,
  • kvantifikaciju sastojaka korištenjem LC-MS/MS

Ova jedinica uključuje četiri masena spektrometra koja koriste različite izvore iona te pritom pokrivaju širok spektar uzoraka za organsku i biokemijsku analizu. Korištenjem mekih ionizacijskih procesa kao što su MALDI (matricom potpomognuta laserska desorpcija/ionizacija) i ESI (ionizacija elektrosprejem), visokom rezolucijom i točnošću mogu se odrediti molekulske veličine od malih organskih molekula do biopolimera velike molekulske mase (primjerice peptidi/proteini i enzimi). Nadalje, postojeći MALDI-TOF/TOF, ESI-QTOF i ESI-QQQ tandemski maseni spektrometri također nude mogućnost fragmentacije molekula. Rezultirajući maseni spektri omogućavaju identifikaciju supstanci koje su dostupne u bazama podataka te određivanje novih ili potvrđivanje postojećih struktura, primjerice za aminokiseline, peptide, proteine i lipide. ESI-QTOF i ESI-QQQ maseni spektrometri također su opremljeni s analizičkim RP-HPLC (ili UPLC), što omogućuje detaljnu analizu kompleksnih uzoraka.

MALDI – matrix assisted laser desorption/ionization; ESI – electrospray ionization; TOF – time of flight; Q – quadrupole; RP-HPLC – reversed-phase high performance liquid chromatography; UPLC – ultra-performance liquid chromatography

Ažurirano 23.05.2024.

Skip to content