Nagrade

Rektorova nagrada za izvrsnost

Rektorova nagrada za studentski stručni/znanstveni rad

Rektorova nagrada za sport

Rektorova nagrada za studentski aktivizam

Nagrada dekanice Fakulteta Biotehnologije i razvoja lijekova

Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci

Državne nagrade

Pohvalnice za najbolji uspjeh u generaciji

Ostale nagrade

Ažurirano 23.05.2024.

Skip to content