Usluge

Osim obrazovne djelatnosti, Fakultet biotehnologije i razvoja lijekova nudi različite usluge ispitivanja lijekova te analize i karakterizacije različitih spojeva. Od naših usluga izdvajamo:

  • Ispitivanje kakvoće lijeka u GMP laboratoriju certificiranom od strane HALMED-a
  • Određivanje i karakterizacija širokog spektra uzoraka masenim spektrometrima
  • Analize mikroskopijom fluorescentno obilježenih kultura stanica, uzoraka tkivnih prereza, mikrobioloških i botaničkih preparata, materijala i ostalih uzoraka
  • ostale analize na području genomike, kemije prirodnih spojeva, proteomike, sintetske kemije te stanične i molekularne biologije

Ažurirano 21.05.2024.

Skip to content