RANG LISTA upisa na doktorski studij Medicinska kemija 2023./2024.

09.10.2023.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter
JMBAGBROJ BODOVA
0119042320100
0058211879100
0335003266100
033500317580
029100381675
005320971270
033500399770

Upisi će se provoditi online, na način da pristupnici dostave potrebnu dokumentaciju elektroničkom poštom na doktorski@biotech.uniri.hr , te original dokumente pošalju poštom na adresu Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, s naznakom „Upis na doktorski studij Medicinska kemija“. Zadnji dan slanja dokumenata poštom: 12. listopada 2023.

Dokumenti potrebni za upis objavljeni su na mrežnoj stranici Odjela za biotehnologiju (Studiji – Doktorski sveučilišni studij “Medicinska kemija”).Potrebno je dostaviti i potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 50,43 EURA i potvrdu o uplati školarine za 2023./2024. ak. god., koji se uplaćuju na žiro račun Odjela za biotehnologiju: HR3724020061400006958, poziv na broj:  OIB pristupnika.

Skip to content