Nagradni konkurs fonda Nenada M. Kostića za najbolje diplomske ili master radove iz svih oblasti čiste i primenjene hemije

01.02.2024.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Fond Nenada M. Kostića za hemijske nauke ulazi u dvadeset treću godinu rada na korist nauke i nastave u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, i Crnoj Gori. Fond deluje kroz Upravni odbor, koji čine profesori i istraživači sa univerziteta u Srbiji: dr Tatjana Ž. Verbić, sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predsednik; dr Igor A. Pašti, sa Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu; dr Uroš Ž. Anđelković, sa Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu; dr Jovana M. Francuz, sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, dr Biljana Đ. Glišić, sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i dr Marija S. Genčić, sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Fond namerava da nagradi autore i pohvali mentore dvaju najboljih radova odbranjenih u periodu od 1. aprila 2023. do 31. marta 2024. godine. Novčane nagrade iznosiće 1150 odnosno 1000 evra. Nenagrađeni kandidati dobiće po jedan grafički list srpskih likovnih umetnika.
Fond namerava da dodeli vankonkursnu nagradu od 1150 evra po svome izboru, bez prijavljivanja kandidata.

Konkurs traje od 15. februara do 5. aprila 2024. godine. Kandidati se na konkurs prijavljuju sami, formularom OVDJE. Potpuna prijava sadrži ove priloge:

  • biografiju, ne dužu od jedne strane, sa podacima o srednjoškolskom obrazovanju, univerzitetskim studijama, karijeri, eventualnim nagradama i uspesima;
  • diplomski ili master rad;
  • uverenje o odbranjenom radu;
  • video prezentaciju diplomskog ili master rada od približno pet minuta;
  • uverenje o položenim ispitima sa ocenama na osnovnim i master studijama do prijave na konkurs;
  • dve poverljive preporuke, koje merodavne osobe, ne kandidat, šalju na e-adresu: tatjanad@chem.bg.ac.rs;
  • spisak i kopije objavljenih radova i saopštenja.

Prijavu i obavezne priloge poslati na e-adresu: tatjanad@chem.bg.ac.rs.

Upravni odbor i predsednik Fonda vrednovaće zasluge kandidata po ustaljenim merilima: naučna vrednost rada; originalnost; kvalitet i primenljivost rezultata; objavljeni i saopšteni naučni i stručni radovi, ako ih kandidat ima; komisijska ocena odbranjenog rada; uspeh na studijama i slično.

Fond namerava da dodeli nagrade i pohvale u drugoj polovini maja na Univerzitetu u Nišu. Datum i mesto planirane svečanosti biće objavljeni naknadno. Nagrađeni kandidati i pohvaljeni mentori obavezni su da prisustvuju svečanosti. Dobitnici nagrada izložiće svoje radove u predavanjima od po najviše sedam minuta. Svim nagrađenim i nenagrađenim kandidatima i njihovim mentorima koji budu prisustvovali svečanosti i koji to zatraže unapred biće plaćeni putni troškovi. Svi prisutni biće pozvani na prijem u čast nagrađenih i pohvaljenih.

Bliža obaveštenja o konkursu mogu se dobiti od dr Tatjane Ž. Verbić: telefon +381 63 255-356, e-adresa: tatjanad@chem.bg.ac.rs; od predsednika i osnivača Fonda, dr Nenada M. Kostića, čija e-adresa je nen.m.kos@gmail.com.

Skip to content