Studiji

Voditelj nastave: prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac
E-pošta: andjelka@biotech.uniri.hr
 

Sve je više institucija zainteresiranih za komercijalno istraživanje i razvoj lijekova  i institucija Sveučilišta koje trebaju sve veći broj stručnjaka osposobljenih za istraživanje u biomedicini. Brze promjene u sustavu istraživanja i proizvodnje lijekova, te istraživanja u biomedicinskim znanostima, zahtijevaju nove školovane profesionalce, koji potpuno razumijevaju nove tehnologije, imaju opća znanja i vještine i osnovne spoznaje u istraživanju lijekova i biotehnologiji. Biotehnologija se najpropulzivnije razvija zadnjih desetak godina. Tijesno je povezana sa razvojem znanosti i inovacija i zbog interdisciplinarne primjene i korištenja od visokoznanstvenih spoznaja do inovacija u proizvodnji lijekova i hrane, zahtjeva vrhunski obrazovane stručnjake. Povezanost programa sa suvremenim znanstvenim spoznajama i/ili na njima temeljenim vještinama, vidimo u konceptu svih studijskih programa. Studij će davati znanja i vještine bazirane na spoznajama kemije, medicine, biotehnologije, informatike itd. Posebnost ovih studijskih programa je u tome što objedinjuje preddiplomsku izobrazbu, a potom se dijeli u tri diplomska studija koji se dijelom sadržaja mogu poklapati, ali su kao grane uvelike ekspandirale. Studenti preddiplomskog studija će imati dovoljno znanja za analizu podataka u istraživanju, u sakupljanju statističkih informacija na kojima se bazira istraživanje, spoznaje o metodama i tehnikama u biotehnologiji, za kontrolu i cirkulaciju dokumentacija istraživanja i drugih informacija. Kao diplomirani magistri struke, osim što će se moći nastaviti školovati kroz III stupanj – doktorski studij, bit će odgovorni u odlučivanju i svakodnevnom djelovanju. Moguća mjesta zapošljavanja su: farmaceutska industrija, na poslovima istraživanja u zdravstvu, sveučilišni odjeli, te ostale obrazovne i istraživačke institucije i istraživački centri. Ovako koncipiran studij bi po prvi put u nas bio potpuno otvoren za studente. Znanja i vještine koje stječu na preddiplomskom studiju im omogućavaju prijelaz na nekoliko diplomskih studija u RH i u susjednim zemljama, a Diplomski studiji su u mogućnosti prihvatiti studente s drugih preddiplomskih studija u državi.Popis predmeta koji se izvode na engleskom jeziku:

  Ljetni semestar 2017/2018 (od 22.1. do 20.7. 2018.)

5.3. - 27.3. Methods of Protein Research (Prof. Mirela Sedić), 5 ECTS
28.3. - 20.3. Cell therapy (Prof. Bojan Polić), 5 ECTS
23.4. - 11.5. Nanomedicine (Prof. Krešimir Pavelić), 5 ECTS
14.5. - 8.6. Introduction to Neuroscience (Doc. Nick Bradshaw, Doc. Jelena Ban, Doc. Rozi Andretić Waldowski i Prof. Miranda Mladinić), 6 ECTS
11.6. - 23.6. Gene therapy (Prof. Sandra Kraljević Pavelić), 3 ECTS
26.6. - 6.7. Chemometrics (Doc. Katja Džepina), 3 ECTS
9.7. - 20.7. Light application in Chemistry (Doc. Nela Malatesti), 3 ECTS.

Elective courses

22.1. - 2.2.„OMICS Methods in Biotechnology“ (Prof. Đuro Josić), 3 ECTS
22.1. - 2.2. „Antiviral drugs“ (Doc. Igor Jurak), 3 ECTS
5.2. - 16.2. „Intellectual property“ (Doc. Petra Karanikić), 3 ECTS
5.2. - 16.2. „Green Chemistry“ (Prof. Dean Marković), 3 ECTS
26.6. - 6.7. "Biology of mental illness" (Doc. Nick Bradshaw), 3 ECTS