Upisi

Ulazak u svijet visokog obrazovanja jedna je od najvažnijih prekretnica u životu mladih ljudi. Kako bi budućim studentima i njihovim roditeljima, ali i široj javnosti, pružila informacije o prijelazu u sustav visokog obrazovanja, vrstama visokih učilišta i studijskih programa te važnosti akreditacije i izbora kvalitetnih studijskih programa, Agencija za znanost i visoko obrazovanje izradila je promotivni video spot koji je dostupan na poveznici.

UNIRI smotra Odjela za biotehnologiju


NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2019/2020.

INFORMACIJE O UPISIMA U AKAD. GODINU 2019/2020.
NAPOMENA!
Svjedodžbe o položenoj državnoj maturi dostavit će se početkom nastave, ako se iste izdaju nakon upisa.Obrasci za upis u 1. godinu preddiplomskog i diplomskog studija:

Obrazac za izradu e-indexa

S ciljem uvažavanja prava osoba s poteškoćama i/ili invaliditetom na individualizirano prilagođen način provjera znanja i vještina, molimo navedene kandidate da se jave u Ured za studente s invaliditetom Sveučilišnog savjetovališnog centra na sljedeće kontakte:
Adresa: Sveučilišni kampus na Trsatu, Građevinski fakultet, I. kat, Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka
Tel. 051 265 844
E-mail: uredssi@uniri.hr


Uvjeti prelaska na više godine preddiplomskog studija Biotehnologija i istraživanje lijekova sa drugih visokih učilišt
aPreddiplomski studiji i smjerovi koji omogućuju upis na diplomske studije Odjela za biotehnologiju
 


NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu diplomskih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u 2019./2020. akademskoj godini


Odluke:

Odluka o troškovima dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i i sposobnosti za upis u I. godinu

Odluka o visini participacije u troškovima studija za upis u 1. i više godine studija u akademskoj 2020./2021. godini

Odluka o troškovima upisa u prvu i više godine studija u akademskoj 2020./2021. godini

Odluka o kriterijima i uvjetima participiranja u troškovima studija u akademskoj 2020./2021. godini

Odluka o izmjenama uvjeta upisa na preddiplomski studij


Odluka o istovrsnosti studija za upis na diplomske studije - Znanost o okolišu, PMF Zagreb

Odluka o istovrsnosti studija za upis na diplomske studije - Biologija i ekologija mora,  Sveučilište u Splitu


Odluka o istovrsnosti studija za upis na diplomske studije - Znanost o moru, Sveučilište J.D. Pula


Odluka o istovrsnosti studija za upis na diplomske studije - Kemijsko inženjerstvo, KTF Split

Odluka o istovrsnosti studija za upis na diplomske studije - Prehrambena tehnologija, KTF, SplitUPISI NA VIŠE GODINE STUDIJA

Upisi u više godine studija se provode u Studentskoj službi Sveučilišnih odjela od 2. rujna do 20. rujna 2019. godine od 11:00 do 14:00 sati. Potrebni dokumenti za upis:

 1. Priznanica o uplati troškova upisa u više godine studija u iznosu od 300,00 kn (za studente koji prelaze sa studija drugog visokog učilišta izvan Sveučilišta u Rijeci ili sa studija jedne sastavnice na drugu sastavnicu Sveučilišta u Rijeci, troškovi upisa iznose 380,00 kn). Primatelj uplate: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju Radmile Matejčić 2, RIJEKA, IBAN: HR9823600001400486934, poziv na broj: OIB-2 (potrebno je upisati OIB upisnika), opis plaćanja: "naknada za upis u ... godinu studija"
 2. Priznanica o uplati participacije troškova školarine (za studente koji plaćaju participaciju troškova školarine). Podaci primatelja i IBAN su kao što je navedeno pod stavkom 1., poziv na broj: OIB-1, opis plaćanja "Participacija troškova ... godine studija za 2019./2020. ak.god. Biotehnologija"
 3. Obrazac za upis u akademsku godinu 2019./2020.
 4. Obrazac za ponovni upis kolegija ovjeren od strane ECTS koordinatora
 5. Izjava

 
U svrhu ostvarivanja više razine prava na studentsku prehranu pristupnici prilikom upisa prilažu:

 1. Potvrdu MUP-a o prebivalištu (za studente čije je prebivalište izvan Primorsko goranske županije te na području općina: Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad i Vinodolska općina, na području gradova: Crikvenica, Čabar, Delnice, Novi Vinodolski, Rab i Vrbovsko, te otoka: Cres, Krk i Lošinj)
 2. Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša
 3. Potvrdu o smještaju u studentskom domu
 4. Rješenje nadležnog ministarstva o izrazito niskom socijalnom statusu 


UPISI NA 1. GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA

 1. Prijave za upis na diplomske studijske programe Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci traju do 24. rujna 2019. Konačne rang liste bit će objavljenje 26. rujna 2019. na naslovnici mrežne stranice Odjela za biotehnologiju.
 2. Postupak prijave za upis u 1. godinu diplomskih studija provodi se na visokim učilištima pa molimo kandidate da prate mrežne stranice Odjela za biotehnologiju.
 3. UVJETI UPISA: 180 ECTS-bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom studiju Biotehnologija i istraživanje lijekova i srodnim studijima
 4. Rang-lista se temelji na prosjeku ocjena pristupnika postignutom na završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju; Pristupnicima koji su završili srodne preddiplomske studije u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu bodovat će se pri upisu na diplomske studije prosjek ocjena pomnožen sa 100. Pristupnici koji su završili istovjetni preddiplomski studij Biotehnologija i istraživanje lijekova bodovat će se pri upisu na diplomske studije s dodatnih 200 bodova uz prosječnu ocjenu pomnoženu sa 100.
 5. Ne dozvoljava se upis sa stručnog studija.
PRIJAVNICA ZA RAZREDBENI POSTUPAK

Upisi u prvu godinu diplomskih studija obavljat će se u petak 27. rujna 2019. od 10.00 do 14.00 sati u Studentskoj službi Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci (Radmile Matejčić 2, Rijeka). Sve detaljne podatke i obavijesti o studiju, upisu i razredbenom postupku pristupnici mogu dobiti u Studentskoj službi Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci i na tel. broj 051/584-772, 584-771. Eventualne izmjene termina koji su naznačeni u natječaju, pravovremeno će se objaviti na mrežnim stranicama Odjela za biotehnologiju www.biotech.uniri.hr.

DOKUMENTI KOJE STUDENTI PRILAŽU VISOKOM UČILIŠTU PRILIKOM UPISA
 1. Preslika osobne iskaznice i dokument iz kojeg se može pročitati OIB kandidata
 2. Jedna fotografija veličine 4 x 6 cm
 3. Preslika domovnice i rodnog lista
 4. Priznanicu o uplati participacije (školarine), ako je student dužan participirati sukladno Odluci Senata. Podaci o IBANu i primatelju pod točkom 5., poziv na broj: OIB-1, opis plaćanja "Participacija troškova 1. godine studija za 2019./2020. ak.god. Biotehnologija"
 5. Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 380,00 kn uplaćenih na IBAN visokog učilišta (iznos od 380,00 kn ne obuhvaća osiguranje studenta). Primatelj uplate: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju Radmile Matejčić 2, RIJEKA, IBAN: HR9823600001400486934, poziv na broj: OIB-2 (potrebno je upisati OIB upisnika), opis plaćanja: "naknada za upis u 1. godinu studija"
 6. U svrhu ostvarivanja prava na studentsku prehranu kandidati moraju priložiti: ·potvrdu o prebivalištu za studente čije je prebivalište izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta, rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta
 7. Strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB) za strance koje izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava - Područni ured Rijeka, Ispostava Rijeka (Riva 10, Rijeka)
 
.