Djelatnici


Sveučilište u Rijeci - Odjel za biotehnologiju - 51000 Rijeka, Radmile Matejčić 2 
Tel. +385 51 584 550

e-mail:
ured@biotech.uniri.hr 


                                             
   Redoviti profesori u trajnom zvanju

1. dr. sc. Jasminka Giacometti jgiacometti@biotech.uniri.hr 584 557
2. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac
ECTS koordinator
andjelka@biotech.uniri.hr  584 571

Redoviti profesori
 
3. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović
pročelnica Odjela za biotehnologiju
mirandamp@uniri.hr 584 551
584 567
4. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić sandrakp@biotech.uniri.hr  584 569
5. dr. sc. Marta Žuvić   marta.zuvic@uniri.hr 584 815


                                                              Izvanredni profesori

 
6. dr. sc. Rozi Andretić-Waldowski randretic@biotech.uniri.hr 584 553
7. dr. sc. Kristina Grabušić kristina.grabusic@biotech.uniri.hr 584 577
8. dr. sc. Igor Jurak
zamjenik pročelnice Odjela
igor.jurak@biotech.uniri.hr 584 580
9. dr. sc. Antonija Jurak Begonja ajbegonja@biotech.uniri.hr 584 581
10. dr. sc. Nela Malatesti nela.malatesti@biotech.uniri.hr 584 585
11. dr. sc. Mladenka Malenica mladenkams@biotech.uniri.hr 584 564
12. dr. sc. Elitza Markova Car elitza@biotech.uniri.hr 584 566
13. dr. sc. Dean Marković dean.markovic@uniri.hr 584 816
14. dr. sc. Ivana Munitić ivana.munitic@uniri.hr 584 579
15. dr. sc. Mirela Sedić msedic@biotech.uniri.hr  584 574
16. dr. sc. Karlo Wittine karlo.wittine@biotech.uniri.hr 584 587

 
Docenti
 
17. dr. sc. Jelena Ban jelena.ban@biotech.uniri.hr 584 576
18. dr. sc. Nicholas Bradshaw nicholas.b@biotech.uniri.hr  
19. dr. sc. Duško Čakara dcakara@biotech.uniri.hr  584 555
20. dr. sc. Daniela Kalafatović daniela.kalafatovic@biotech.uniri.hr  
21. dr. sc. Petra Karanikić pkaranikic@uniri.hr 584 583
22 dr. sc. Željka Maglica
zamjenica pročelnice Odjela
zeljka.maglica@uniri.hr   584 556
23. dr. sc. Ivana Ratkaj iratkaj@biotech.uniri.hr 584 572
24. dr. sc. Christian Reynolds christian.reynolds@biotech.uniri.hr  
25. dr. sc. Željko Svedružić zeljko.svedruzic@uniri.hr  584 575 

                 
                                                 Poslijedoktorandi

26. dr. sc. Sanja Dević Pavlić sanja.devic@biotech.uniri.hr 584 584
27. dr. sc. Marin Dominović marin.dominovic@biotech.uniri.hr  584 576
28. dr. sc. Ana Filošević ana.filosevic@biotech.uniri.hr 584 598
29. dr. sc. Marko Klobučar mklobucar@biotech.uniri.hr 584 562
30. dr. sc. Tamara Martinović tamara.martinovic@biotech.uniri.hr 584 573

                                                                      Predavač

31. mr. sc. Sergio de Privitellio @biotech.uniri.hr                                                          Asistenti

32. Zrinko Baričević, mag.biotech.in med. zrinko.baricevic@biotech.uniri.hr  
33. Ivana Bertović, mag.biotech.in med. ibertovic@biotech.uniri.hr 584 563
34. Ana Bura, mag.biotech.in med. ana.bura@biotech.uniri.hr 584 591
35. Iris Car, mag. biotech. in med.   iris.car@biotech.uniri.hr  
36. Petra Grbčić, mag.pharm.inv. petra.grbcic@biotech.uniri.hr 584 584
37. Marina Matešić, mag. san. ing. marina.matesic@biotech.uniri.hr 584 563
38. Dario Matulja, mag. med. chem   dario.matulja@biotech.uniri.hr  
39. Martina Mušković, mag. med. chem  martina.muskovic@biotech.uniri.hr  
40. dr. sc. Željka Peršurić zpersuric@biotech.uniri.hr 584 573
41. Antonela Petrović, mag.biotech.in med. antonela.petrovic@biotech.uniri.hr 584 563
42. Nikolina Prtenjača, mag.biotech.in med nikolina.prtenjaca@biotech.uniri.hr  
43. dr. sc. Dina Rešetar Maslov dina.resetar@biotech.uniri.hr 584 573
44. Franka Rigo, mag.biotech.in med franka.rigo@biotech.uniri.hr  
45. Ivana Tomljanović, mag. pharm. inv. ivana.tomljanovic1@biotech.uniri.hr 584 563
46. Beti Zaharija, mag. med. chem beti.zaharija@biotech.uniri.hr  
47. Andreja Zubković, mag.biotech.in med. azubkovic@uniri.hr 584 563

        


Nenastavno osoblje
 
48. Željana Mikovčić
Voditelj ureda pročelnika
zeljana.mikovcic@uniri.hr  584 578
49. Ana Milošević,
Stručni suradnik u Uredu pročelnika
ana.milosevic@biotech.uniri.hr 584 589
50. Daira Mejak
Ured pročelnika
daira.mejak@biotech.uniri.hr  584 550
51. dr. sc. Lara Saftić
stručni savjetnik na projektu
lara.saftic@biotech.uniri.hr  
52. Azemina Eminović,
mag.med.lab.dijagn.
aeminovic@biotech.uniri.hr 584 559
53. Jardas Eda,
mag. med. chem.
eda.jardas@biotech.uniri.hr 584 586
54. Dragica Dumić
Tehnički suradnik
dragica.dumic@uniri.hr 584 586
55. Marko Filipović
Tehničar
m.filipovic@biotech.uniri.hr  
56. Anita Malnar
Tehničar
amalnar@biotech.uniri.hr  


Djelatnici u mirovini

1. doc. dr. sc. Lidija Šuman
2. prof. dr. sc. Miljenko Dumić
3. prof. dr. sc. Jasna Peter Katalinić
4. prof. dr. sc. Đuro Josić


Nositelji kolegija u naslovnim zvanjima u akademskoj godini 2019./2020.

FIDELTA d.o.o. Zagreb
1. prof. dr. sc. Vesna Eraković Haber
2. prof. dr. sc. Milan Mesić
3. izv. prof. dr. sc.Sulejman Alihodžić
4. izv. prof. dr. sc. Vesna Gabelica Marković
5. izv. prof. dr. sc. Sanja Koštrun
6. izv. prof. dr. sc. Goran Kragol
7. izv. prof. dr. sc. Katarina Orešković
8. dr. sc. Banjanac Mihailo
10. doc. dr. sc. Jasna Padovan

Institut Ruđer Bošković, Zagreb
1. prof. dr. sc. Tihomir Balog
2. prof. dr. sc. Leo Frkanec
3. prof. dr. sc. Ivo Piantanida
4. prof. dr. sc. Sanja Tomić
5. prof. dr. sc. Dražen Vikić-Topić
6. prof. dr. sc. Biserka Žinić
7. prof. dr. sc. Mladen Žinić
8. izv. prof. dr. sc. Nikola Basarić
9. izv. prof. dr. sc. Davor Margetić
10. doc. dr. sc. Tomislav Portada

  prof. dr. sc. Roberto Antolović Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb
  dr. sc. Marina Ćetković Cvrlje St. Cloud University of Minessota, USA
  prof. dr. sc. Ana Lucić Vrdoljak Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
  prof. dr. sc. Radan Spaventi Triadelta partneri, Zagreb
  izv. prof. dr. sc. Pero Draganić Halmed, agencija za lijekove, Zagreb
  izv. prof. dr. sc. Siniša Tomić Halmed, agencija za lijekove, Zagreb
  doc. dr. sc. Uroš Anđelković Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd
  doc. dr. sc. Zlatko Kolić Medico, Rijeka
  doc. dr. sc. Matea Radačić Aumiler Klinički bolnički centar, Zagreb
  doc. dr. sc. Duje Vukas Medico, Rijeka
  dr. sc. Danijela Štanfel, v. pred. Jadran galenski laboratorij, Rijeka
Član Senata Sveučilišta u Rijeci: prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović
Član Savjeta Sveučilišta u Rijeci: izv. prof. dr. sc. Antonija Jurak Begonja
Članovi Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci:  prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović, izv. prof. dr. sc. Ivana Munitić
Član Stručnog vijeća Centra za studije Sveučilišta u Rijeci: doc. dr. sc. Željka Maglica
Članovi Povjerenstva za financijsko poslovanje i suradnju s gospodarstvom: prof. dr. sc. Marta Žuvić, doc. dr. sc. Petra Karanikić
Član Stručnog vijeća za internacionalizaciju, istraživanje i projekte: izv. prof. dr. sc. Igor Jurak, zamjenik: izv. prof. dr. sc. Antonija Jurak Begonja
Član Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci: doc. dr. sc. Željka Maglica
Član Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija: izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti
Član Povjerenstva za implementaciju e-učenja: prof. dr. sc.Jasminka Giacometti
Član Povjerenstva za vrednovanje programa cjeloživotnog učenja Sveučilišta u Rijeci: prof. dr. sc. Marta Žuvić, izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti
ECTS koordinator Odjela za biotehnologiju: prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac
ISVU koordinator Odjela za biotehnologiju: doc. dr. sc. Željka Maglica, Daira Mejak
Erasmus koordinator Odjela za biotehnologiju: izv. prof. dr. sc. Elitza Petkova Markova Car
Koordinator za postupak prijave i upisa studijskih programa: doc. dr. sc. Željka Maglica, Daira Mejak
Koordinator za studente s invaliditetom: prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac
Korodinator za STEM stipendije Odjela za biotehnologiju: doc. dr. sc. Petra Karanikić
Koordinator za Smart X kartice djelatnika: Daira Mejak
Ovlaštenici zaštite na radu i zaštite od požara: doc. dr. sc. Duško Čakara
Povjerenik za gospodaranje otpadom na Sveučilištu u Rijeci: Azemina Eminović, mag.med.lab.dijagn.  
Predstavnici studenata u Odjelskom vijeću: Zrinko Baričević, Sabino Sepčić, Dorotea Neuberg, Marko Rubinić, Sara Sušanj

  
 
Odbor za upravljanje i unaprjeđenje kvalitete Odjela za biotehnologiju
  1.   Doc. dr. sc. Željka Maglica, predstavnica uprave; voditeljica Odbora za kvalitetu
  2.   Doc. dr. sc. Nicholas Bradshaw, predstavnik nastavnika; član
  3.   Mr. sc. Paula Žurga, predstavnica poslodavaca (Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije); član
  4. Daira Mejak, predstavnik administrativnog osoblja, član
  5.   Dorotea Neuberg, predstavnica studenata; član


Etičko povjerenstvo Odjela za biotehnologiju:
 1. Izv. prof. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski
 2. Prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača
 3. Prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat
 4. Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
 5. Barbara Radovani, studentica

Povjerenstvo za nastavu:
  1.  Izv. prof. dr. sc Nela Malatesti, predsjednica
  2..  Izv. prof. dr. sc. Mirela Sedić, član
  3.  Izv. prof. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski, čan
  4.  Izv. prof. dr. sc. Elitza Markova Car, član
  5.  Doc. dr. sc Željka Maglica, član
  6.  Izv. prof. dr. sc. Ivana Munitić, član
  7.  Dr. sc. Sanja Dević Pavlić, član
  8.  Dr. sc. Marin Dominović, član
  9.  Dr. sc. Tamara Martinović, član
  10.  Marko Rubinić, predstavnik studenata

Povjerenstvo za poslijediplomski studij:
 1. Izv. prof. dr. sc. Igor Jurak - predsjednik povjerenstva
 2. Doc. dr. sc. Jelena Ban
 3. Doc. dr. sc. Ivana Ratkaj
 4. Izv. prof. dr. sc. Ivana Munitić
 5. Izv. prof. dr. sc. Karlo Wittine
 
Povjerenstvo za diplomske i završne radove:
 1. Izv. prof. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski – predsjednica povjerenstva
 2. Izv. prof. dr. sc. Kristina Grabušić
 3. Izv. prof. dr. sc. Antonija Jurak Begonja

Povjerenstvo za priznavanje prethodnog učenja i izvannastavnih aktivnosti:
  1. Doc. dr. sc. Nicholas Bradshaw, predsjednik povjerenstva
  2. Dr. sc. Sanja Dević Pavlić
  3. Dr. sc. Marin Dominović
  4. Petra Škibola, predstavnica studenata
  
Povjerenstvo za međunarodnu suradnju i projekte:
   
        1. Prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić
        2. Izv. prof. dr. sc. Dean Marković
        3. Izv. prof. dr. sc. Mirela Sedić
        4. Doc. dr. sc. Duško Čakara
        5. Izv. prof. dr. sc. Antonija Jurak Begonja
        6. Izv. prof. dr. sc. Ivana Munitić
        7. Izv. prof. dr. sc. Igor Jurak

Povjerenenstvo za ERASMUS mobilnost:
 
       1. Izv. prof. dr. sc. Elitza Markova Car, predsjednica
       2. Izv. prof. dr. sc. Dean Marković
       3. Izv. prof. dr .sc. Mladenka Malenica
       4. Doc. dr. sc. Nicholas Bradshaw
       5. Doc. dr. sc. Jelena Ban
       6. Izv. prof. dr. sc. Karlo Wittine 

Predsjednik Studentskog zbora Odjela za biotehnologiju: Marko Rubinić; zamjenica Sara Sušanj

Predstavnica u skupštini Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci: Petra Škibola
zamjenik: Marko Rubinić

Stegovno povjerenstvo Odjela za biotehnologiju:

         1.  doc. dr. sc. Petra Karanikić – predsjednica povjerenstva; izv. prof. dr. sc. Elitza Markova Car - zamjenica
         2.  Izv. prof. dr. sc. Karlo Wittine -  član; Izv. prof. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski - zamjenica
         3. Dorotea Neuberg – članica;  Sabino Sepčić - zamjenik 
         4. Daira Mejak - tajnica

Žalbeno stegovno povjerenstvo Odjela za biotehnologiju:

        1. doc. dr. sc. Ivana Ratkaj – predsjednica povjerenstva; doc. dr. sc. Jelena Ban - zamjenica
        2. izv. prof. dr. sc. Mirela Sedić -  članica; izv. prof. dr. sc. Dean Marković - zamjenik
        3. izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti -  članica; doc. dr. sc. Nicholas Bradshaw - zamjenik
        4. izv. prof. dr. sc. Antonija Jurak Begonja -  članica; izv. prof. dr. sc. Ivana Munitić - zamjenica
        5. Zrinko Baričević - član; Marko Rubinić - zamjenik
        6. Daira Mejak - tajnica
      

 
.