Diplomski sveučilišni studij "Medicinska kemija"

Raspored nastave i popis predmeta diplomskog sveučilišnog studija Medicinska kemija 2018/2019

Raspored i popis izbornih predmeta 2018/2019


Izvedbeni nastavni programi

MK 101 Instrumentalne metode kemijske analize           
MK 102 Fizikalno organska i računska kemija
MK 103 Kemometrija
MK 104 Primjena svjetla u medicinskoj kemiji
MK 105 Retrosinteza
IRL 101 Istraživanje i razvoj novih lijekova
IRL 104 Molekularna farmakologija, toksikologija i farmakokinetika
IRL 106 Razvoj i registracija lijeka
IRL 107 Prijenos lijekova: načela i primjena
IRL 108 Prirodni spojevi i njihova upotreba u farmakologiji
IRL 109 Koloidi
 
IRL 201 Statistika i analiza znanstvenih rezultata
IRL 202 Uvod u istraživački rad
MK 201 Izabrane teme organske sinteze
MK 202 Dizajn biološki aktivnih molekula računalnim metodama


Izvedbeni nastavni programi izbornih predmeta  

  EBIL122 Sfingolipidi – biološke uloge i terapijski značaj
  EBIL136 OMICS metode u biotehnologiji   
  EBIL144 Protuvirusni lijekovi
  EBIL145 Medicinska kemija protutumorskih lijekova
  EBIL148 Znanost i poduzetništvo
  EBIL149 Zakonodavstvo za lijekove
  EBIL152 Intelektualno vlasništvo     
  EBIL154 Ljetna škola: Patofiziologija aktualnih javnozdravstvenih problema i bolesti
  EBIL156 Kliničko istraživanje - posljednja predmarketinška faza razvoja implantata u kirurgiji
                   kralježnice
  EBIL160 Implantacijski materijali u kirurgiji središnjeg živčanog sustava
  EBIL161 Zelena kemija
  EBIL171 Kemija aroma u hrani
  EBIL173 Metodologija projektnog upravljanja

                    

Okvirni sadržaji kolegija:


PRVA GODINA STUDIJA
 

DRUGA GODINA STUDIJA
MK101
Instrumentalne metode kemijske analize

 
MK201
Izabrane teme organske sinteze

 
MK102
Fizikalno-organska i računska kemija


 
MK202
Dizajn biološki aktivnih molekula računalnim metodama

 
MK103
Kemometrija

 
IRL201
Statistika i analiza znanstvenih rezultata

 
MK104
Primjena svjetla u medicinskoj kemiji

 
IRL202
Uvod u istraživački rad

 
IRL101
Istraživanje i razvoj novih lijekova

 
 
IRL104
Molekularna farmakologija, toksikologija i farmakokinetika

 
 
IRL106
Razvoj i registracija lijeka

 
 
IRL107
Prijenos lijekova: načela i primjena

 
 
IRL108
Prirodni spojevi i njihova upotreba u farmakologiji

 
 
IRL109
Koloidi