Studenti

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata Sveučilišta u Rijeci

PRAVILNIK O STUDIJIMA


Pravilnik o nagrađivanju studenata


Zahtjev za priznavanje izvannastavnih aktivnosti

Odluke i upute:

Upute o demonstraturama


Izvješće o izvršenom poslu - obrazac

Odluka o priznavanju ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti  NOVO! 25.9.2020.

Odluka o izvannastavnim aktivnostima studenata

Odluka o raspisivanju studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci u 2016. godini


Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentskih zborova sastavnica Sveučilišta u 2016. godini

Odluka o imenovanju Povjerenstva za prigovore za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentskih zborova sastavnica Sveučilišta u 2016. godini

Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci za provedbu studentskih izboraza Studentski zbor Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci u 2016. godini

Odluka o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na mirovanje obveza studenata u opravdanim slučajevima

Obrazac Zahtjev za mirovanje obavezaZAVRŠNI RAD – obrasci i postupak prijave:
(molimo sve obrasce ispuniti na računalu, ne rukom)

Postupak za prijavu, oblikovanje i obranu završnog i diplomskog rada (10.4.2019.)

Zamolba za izradu završnog rada

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva i terminu obrane ZR  *

*Ispunjene obrasce dostaviti u .doc ili .docx formatu na ured@biotech.uniri.hr

Zapisnik obrane završnog rada


UPUTA ZA POHRANJIVANJE RADA U REPOZITORIJU

 
DIPLOMSKI RAD – obrasci i postupak prijave:
(molimo sve obrasce ispuniti na računalu, ne rukom)

Postupak za prijavu, oblikovanje i obranu završnog i diplomskog rada (10.4.2019.)

Obrazac za prijavu teme diplomskog rada   

Sporazum o korištenju prostorija i opreme
*obavezan obrazac uz Prijavu diplomskog rada za studente koji istraživački rad obavljaju na Odjelu za biotehnologiju!

Imenovanje stručnog povjerenstva i termina obrane za diplomski rad  *
*Ispunjeni obrazac dostaviti u .doc ili .docx formatu na ured@biotech.uniri.hr

Suglasnost stručnog povjerenstva za obranu diplomskog rada

Zapisnik i ocjena obrane diplomskog rada

RISK diseminacija - obrazac za publicirane radove 
(VAŽNO!!! Popunjavanje obrasca RISK diseminacija je OBAVEZNO, kao i pisana zahvala u diplomskom radu, za sve studente koji su rad obavili na opremi RISK projekta) 

UPUTA ZA POHRANJIVANJE RADA U REPOZITORIJU
Obrasci za upis u 1. godinu preddiplomskog i diplomskog studija:

Obrazac za izradu e-indexa

Obrazac za upis

Obrazac za ponovni upis kolegija

Matični listObrasci za upis u više godine preddiplomskog i diplomskog studija:

Obrazac za upis na 2. godinu Biotehnologije u medicini

Obrazac za upis na 2. godinu Istraživanja i razvoja lijekova


Obrazac za upis na 2. godinu Medicinske kemije


Obrazac za upis na 2. godinu Biotehnologije i istraživanja lijekova

Obrazac za upis na 3. godinu Biotehnologije i i istraživanja lijekova

Obrazac za upis - generalno
DOKTORSKI STUDIJ - obrasci:

Pravilnik o izradi i opremanju doktorskih radova Sveučilišta u Rijeci

Upute za izradu i opremanje doktorskih radova na Sveučilištu u Rijeci

Upute za pripremu disertacije u elektroničkom obliku

Upute za dostavu sveučilišnih izdanja knjižnicama

Izjava autora o dozvoli mrežnog objavljivanja i korištenja digitalne inačice završnog rada

Uvjeti za odabir mentora

Prijava teme doktorskog rada

Ocjena teme doktorskog rada

Godišnji doktorandov izvještaj

Godišnji mentorov izvještaj

Zahtjev za promjenu teme ili mentora

Zahtjev za ocjenu doktorske disertacije

Izvještaj o ocjeni doktorskog rada

Izvješće o provedenoj provjeri izvornosti studentskog rada - Turnitin


Protokol obrane doktorskog rada

RISK diseminacija - obrazac za publicirane radove 
(VAŽNO!!! Popunjavanje obrasca RISK diseminacija je OBAVEZNO, kao i pisana zahvala u doktorskom radu, za sve studente koji su rad obavili na opremi RISK projekta)

UPUTA ZA POHRANJIVANJE RADA U REPOZITORIJU
 
.