Diplomski sveučilišni studij "Medicinska kemija"

Studijski program "Medicinska kemija"

Raspored nastave diplomskog sveučilišnog studija Medicinska kemija 2020/2021

Raspored i popis izbornih predmeta 2020/2021


Izvedbeni nastavni programi

MK 101 Instrumentalne metode kemijske analize           
MK 102 Fizikalno organska i računska kemija
MK 103 Kemometrija
MK 104 Primjena svjetla u medicinskoj kemiji
IRL 101 Istraživanje i razvoj novih lijekova
IRL 104 Protuvirusni i protutumorski lijekovi
IRL 106 Razvoj i registracija lijeka
IRL 107 Prijenos lijekova: načela i primjena
IRL 108 Prirodni spojevi i njihova upotreba u farmakologiji
IRL 109 Koloidi
 
IRL 201 Statistika i analiza znanstvenih rezultata
IRL 202 Uvod u istraživački rad
MK 201 Izabrane teme organske sinteze
MK 202 Dizajn biološki aktivnih molekula računalnim metodama


Izvedbeni nastavni programi izbornih predmeta  

  EBIL117 Biokatalizatori i enzimska tehnologija
  EBIL122 Sfingolipidi – biološke uloge i terapijski značaj
EBIL136 OMICS metode u biotehnologiji  
EBIL 140 Genetika ponašanja
EBIL146 Biologija matičnih stanica*
EBIL148 Znanost i poduzetništvo
  EBIL149 Zakonodavstvo za lijekove
  EBIL152 Intelektualno vlasništvo*  
  EBIL154 Ljetna škola: Patofiziologija aktualnih javnozdravstvenih problema i bolesti
  EBIL156 Kliničko istraživanje u praksi
  EBIL160 Implantacijski materijali u kirurgiji središnjeg živčanog sustava
  EBIL 164 Neuroimunologija*
  EBIL 167 Osnove biologije miRNA
  EBIL 171 Kemija aroma u hrani
  EBIL173 Metodologija projektnog upravljanja
  EBIL 175 Osnove bioinformatike

*izborni kolegij izvodi se na engleskom jeziku
                    

Okvirni sadržaji kolegija:


PRVA GODINA STUDIJA
 

DRUGA GODINA STUDIJA
MK101
Instrumentalne metode kemijske analize

 
MK201
Izabrane teme organske sinteze

 
MK102
Fizikalno-organska i računska kemija


 
MK202
Dizajn biološki aktivnih molekula računalnim metodama

 
MK103
Kemometrija

 
IRL201
Statistika i analiza znanstvenih rezultata

 
MK104
Primjena svjetla u medicinskoj kemiji

 
IRL202
Uvod u istraživački rad

 
IRL101
Istraživanje i razvoj novih lijekova

 
 
IRL104
Molekularna farmakologija, toksikologija i farmakokinetika

 
 
IRL106
Razvoj i registracija lijeka

 
 
IRL107
Prijenos lijekova: načela i primjena

 
 
IRL108
Prirodni spojevi i njihova upotreba u farmakologiji

 
 
IRL109
Koloidi

 
 
 
.