Upisi

Internacionalni diplomski studij na engleskom jeziku "Biotechnology for the Life Sciences" 

Ulazak u svijet visokog obrazovanja jedna je od najvažnijih prekretnica u životu mladih ljudi. Kako bi budućim studentima i njihovim roditeljima, ali i široj javnosti, pružila informacije o prijelazu u sustav visokog obrazovanja, vrstama visokih učilišta i studijskih programa te važnosti akreditacije i izbora kvalitetnih studijskih programa, Agencija za znanost i visoko obrazovanje izradila je promotivni video spot koji je dostupan na poveznici.


UPIS U 1. GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA BIOTEHNOLOGIJA I ISTRAŽIVANJE LIJEKOVA

NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2021/2022.

INFORMACIJE O UPISIMA U AKAD. GODINU 2021/2022. 

NAPOMENA!
Svjedodžbe o položenoj državnoj maturi dostavit će se početkom nastave, ako se iste izdaju nakon upisa.


Obrasci za upis u 1. godinu preddiplomskog i diplomskog studija:
Matični list
Obrazac za izradu e-indexa
Obrazac za upis u ak.god. 2021/2022.
Sportski obrazac
Ugovor o studiranju
Privola


Sa ciljem uvažavanja prava osoba s poteškoćama i/ili invaliditetom na individualizirano prilagođen način provjera znanja i vještina, molimo navedene kandidate da se jave u Ured za studente s invaliditetom Sveučilišnog savjetovališnog centra na sljedeće kontakte:
Adresa: Sveučilišni kampus na Trsatu, Građevinski fakultet, I. kat, Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka
Tel. 051 265 844
E-mail: uredssi@uniri.hrPRIJELAZ NA VIŠU GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA BIOTEHNOLOGIJA I ISTRAŽIVANJE LIJEKOVA S DRUGIH STUDIJA: 
 

Uvjeti prelaska na više godine preddiplomskog studija Biotehnologija i istraživanje lijekova sa drugih visokih učilišta

Zamolbe za prijelaz na višu godinu preddiplomskog studija dostaviti na: ured@biotech.uniri.hr 
Popis srodnih studija - vidi smjerove koji omogućuu upis na diplomske studije!

Povjerenstvo za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja Odjela za biotehnologiju:

 1. Doc.dr.sc. Željka Maglica, predsjednica
 2. Izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti
 3. Doc. dr. sc. Nicholas J. Bradshaw


UPIS NA 1. GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA ODJELA ZA BIOTEHNOLOGIJU: 

Preddiplomski studiji i smjerovi koji omogućuju upis na diplomske studije Odjela za biotehnologiju 

NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu diplomskih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u 2021./2022. akademskoj godini

UPUTE ZA UPIS U 1. GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA

 1. PRIJAVE za razredbenipostupak primaju se od dana objave natječaja do petk25. rujna 2020. godine osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Studentska služba (Odjel za biotehnologiju), Radmile Matejčić 2, Rijeka. Konačne rang liste bit će objavljenje ponedjeljak, 28rujna 2020. godine u 15.00 sati na naslovnici mrežne stranice Odjela za biotehnologiju.
 2. Postupak prijave za upis u 1. godinu diplomskih studija provodi se na visokim učilištima pa molimo kandidate da prate mrežne stranice Odjela za biotehnologiju.
 3. UVJETI UPISA: 180 ECTS-bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom studiju Biotehnologija i istraživanje lijekova i srodnim studijima
 4. Rang-lista se temelji na prosjeku ocjena pristupnika postignutom na završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju; Pristupnicima koji su završili srodne preddiplomske studije u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu bodovat će se pri upisu na diplomske studije prosjek ocjena pomnožen sa 100. Pristupnici koji su završili istovjetni preddiplomski studij Biotehnologija i istraživanje lijekova bodovat će se pri upisu na diplomske studije s dodatnih 200 bodova uz prosječnu ocjenu pomnoženu sa 100.
 5. Ne dozvoljava se upis sa stručnog studija.
PRIJAVNICA ZA RAZREDBENI POSTUPAK

Upisi u prvu godinu diplomskih studija obavljat će se od dana objave rang liste do srijede 30. rujna 2020. u 15.00 sati prema Uputama za upis u 1. godinu diplomskih studija.

DOKUMENTI KOJE STUDENTI PRILAŽU VISOKOM UČILIŠTU PRILIKOM UPISA
 1. Preslika osobne iskaznice (dokument iz kojeg se može pročitati OIB kandidata)
 2. Jedna fotografija veličine 3 x 4 ili 4 x 6 cm (za slanje elektroničkim putem obavezno u .jpeg formatu - dimenzija 300x300 piksela)
 3. Presliku diplome ili potvrde o završenom preddiplomskom studiju za studente koji nisu završili preddiplomski studij na Odjelu za biotehnologiju (nije potrebno ovjeriti)
 4. Matični list
 5. Obrazac za izradu e-indexa
 6. Obrazac za upis u akademsku godinu 2020./2021.
 7. Ugovor o redovitom studiranju u dva primjerka
 8. Privola
 9. Priznanicu o uplati participacije (školarine), ako je student dužan participirati sukladno Odluci Senata. Podaci o IBANu i primatelju pod točkom 5., poziv na broj: OIB-1, opis plaćanja "Participacija troškova 1. godine studija za 2020./2021. ak.god. Biotehnologija"
 10. Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 380,00 kn uplaćenih na IBAN visokog učilišta (iznos od 380,00 kn ne obuhvaća osiguranje studenta). Primatelj uplate: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju Radmile Matejčić 2, RIJEKA, IBAN: HR9823600001400486934, poziv na broj: OIB-2 (potrebno je upisati OIB upisnika), opis plaćanja: "naknada za upis u 1. godinu studija"
 11. U svrhu ostvarivanja prava na studentsku prehranu kandidati moraju priložiti: ·potvrdu o prebivalištu za studente čije je prebivalište izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta, rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta
 12. Strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB) za strance koje izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava - Područni ured Rijeka, Ispostava Rijeka (Riva 10, Rijeka)

 


UPISI NA VIŠE GODINE STUDIJA

UPUTE za upis u više godine 2020./2021.


Upisi u više godine studija se provode ONLINE slanjem obrazaca Studentskoj službi Sveučilišnih odjela, a prema sljedećem rasporedu:
* 
Od 31. kolovoza do 4. rujna 2020. godine

-          Studenti preddiplomskih i diplomskih studija koji su položili sve ispite koje su planirali i za njih im je upisana ocjena.

-          Studenti preddiplomskih i diplomskih studija koji su u 2019./2020. imali upisane sve kolegije s iste akademske godine i položili ih, odnosno ostvarili svih 60 ECTS bodova na temelju položenih kolegija s iste nastavne godine.

 ·      *  Od 21. do 25. rujna 2020. godine

-          Studenti preddiplomskih i diplomskih studija koji imaju ispitne rokove u rujnu.


Potrebni dokumenti za upis:

 1. Priznanica o uplati troškova upisa u više godine studija u iznosu od 300,00 kn (za studente koji prelaze sa studija drugog visokog učilišta izvan Sveučilišta u Rijeci ili sa studija jedne sastavnice na drugu sastavnicu Sveučilišta u Rijeci, troškovi upisa iznose 380,00 kn). Primatelj uplate: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju Radmile Matejčić 2, RIJEKA, IBAN: HR9823600001400486934, poziv na broj: OIB-2 (potrebno je upisati OIB upisnika), opis plaćanja: "naknada za upis u ... godinu studija"
 2. Priznanica o uplati participacije troškova školarine (za studente koji plaćaju participaciju troškova školarine). Podaci primatelja i IBAN su kao što je navedeno pod stavkom 1., poziv na broj: OIB-1, opis plaćanja "Participacija troškova ... godine studija za 2020./2021. ak.god. Biotehnologija"
 3. Bjanko zadužnica za drugu ratu školarine ovjerena od javnog bilježnika (za studente koji školarinu plaćaju na dvije rate, prema Odluci Odjela)
 4. Obrazac za upis u ak.god. 2020/2021.
 5. Obrazac za ponovni upis kolegija ovjeren od strane ECTS koordinatora
 6. Privola

 
U svrhu ostvarivanja više razine prava na studentsku prehranu pristupnici prilikom upisa prilažu:

-          Potvrdu o prebivalištu za studenta čije je prebivalište izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta ili čije je prebivalište unutar županije u kojoj je sjedište visokog učilišta, ali se studentu priznaje viša razina prava radi geografskih i prometnih osobitosti prebivališta (priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani)
-          Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta

 

Odluke:

Odluka o troškovima dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i i sposobnosti za upis u I. godinu

Odluka o visini participacije u troškovima studija za upis u 1. i više godine studija u akademskoj 2020./2021. godini

Odluka o troškovima upisa u prvu i više godine studija u akademskoj 2020./2021. godini

Odluka o kriterijima i uvjetima participiranja u troškovima studija u akademskoj 2020./2021. godini

Odluka o izmjenama uvjeta upisa na preddiplomski studij

 

Odluka o istovrsnosti studija za upis na diplomske studije - Znanost o okolišu, PMF Zagreb

Odluka o istovrsnosti studija za upis na diplomske studije - Biologija i ekologija mora,  Sveučilište u Splitu


Odluka o istovrsnosti studija za upis na diplomske studije - Znanost o moru, Sveučilište J.D. Pula


Odluka o istovrsnosti studija za upis na diplomske studije - Kemijsko inženjerstvo, KTF Split

Odluka o istovrsnosti studija za upis na diplomske studije - Prehrambena tehnologija, KTF, Split

Odluka o istovrsnosti studija za upis na diplomske studije - Fakultet zdravstvenih nauka, Apeiron, Banja Luka

 
.