Ustroj

Odjel se sastoji iz 2 zavoda, 14 laboratorija, jednog centra, 2 katedre i ureda pročelnika.


Zavod za molekularnu i sistemsku biomedicinu
Predstojnica Zavoda - izv. prof. dr. sc. Ivana Munitić

Laboratorij za visokoprotočne analize
                Voditelj će biti imenovan naknadno
Laboratorij za sistemsku biomedicinu i genomiku
            Voditelj
Laboratorij za humanu genetiku i reprodukciju
            Voditelj prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac
Laboratorij za biokemiju i prijenos signala
              
Voditelj će biti imenovan naknadno
Laboratorij za staničnu biologiju
            Voditelj prof.dr.sc. Pero Lučin
Laboratorij za genetiku ponašanja
            Voditelj izv. prof. dr. sc. Rozi Andretić Waldovski

Laboratorij za molekularnu neurobiologiju
             Voditelj prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović
Laboratorij za molekularnu virologiju
             Voditelj izv. prof. dr. sc. Igor Jurak
Laboratorij za hematopoezu
              Voditelj izv. prof. dr. sc. Antonija Begonja Jurak
Laboratorij za molekularnu imunologiju 
              Voditelj izv. prof. dr. sc . Ivana Munitić
 
 
Zavod za medicinsku kemiju

Predstojnik Zavoda - izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti
 
Laboratorij za analitičku biotehnologiju i proteomiku
            Voditelj će biti imenovan naknadno
Laboratorij za organsku kemiju i kemiju čvrstog stanja
             Voditelj izv. prof. dr. sc. Dean Marković
Laboratorij za prirodne spojeve i metabolomiku
             Voditelj prof. dr. sc.  Jasminka Giacometti
Laboratorij za fizikalnu kemiju
             Voditelj doc. dr. sc. Duško ČakaraCentar za visokopropusne tehnologije
Predstojnik Centra - izv. prof. dr. sc. Igor Jurak

Katedra za nastavu na engleskom jeziku
Voditelj Katedre - doc. dr. sc. Nicholas Bradshaw

Katedra za nastavu na doktorskom studiju
Voditeljica Katedre - doc. dr. sc. Ivana Ratkaj

 

ČLANOVI ODJELSKOG VIJEĆA

  
 1. prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović, pročelnica Odjela
 2. izv.prof. dr. sc. Igor Jurak, zamjenik pročelnice Odjela
 3. doc. dr. sc. Željka Maglica, zamjenica pročelnice Odjela
 4. prof. dr. sc. Jasminka Giacometti
 5. prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac
 6. izv. prof. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski
 7. izv. prof. dr. sc. Antonija Jurak Begonja
 8. izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti
 9. izv. prof. dr. sc. Elitza Markova Car
 10. izv. prof. dr. sc. Dean Marković
 11. izv. prof. dr. sc. Ivana Munitić
 12. izv. prof. dr. sc. Mirela Sedić
 13. doc. dr. sc. Jelena Ban
 14. doc. dr. sc. Nicholas Bradshaw
 15. doc. dr. sc. Duško Čakara
 16. doc. dr. sc. Daniela Kalafatović
 17. doc. dr. sc. Petra Karanikić
 18. doc. dr. sc. Ivana Ratkaj
 19. doc. dr. sc. Christian Reynolds
 20. doc. dr. sc. Željko Svedružić
 21. dr. sc. Marin Dominović

Predstavnici suradnika: 

23. dr. sc. Marko Klobučar
24. Andreja Zubković


Predstavnik zaposlenika:

25. Eda Jardas

 
Predstavnici studenata:


26. Ante Maslać – preddiplomski studij / zamjenica: Sara Patačko
27. Sara Moržan – preddiplomski studij / zamjenica: Jana Culej
28. Perina Šiljeg – diplomski studij / zamjenica: Marcela Finek
29. Rafaela Pokrajac - diplomski studij / zamjenik: Sabino Sepčić
30. Zrinko Baričević – poslijediplomski studij 


 
 
.