Ustroj

Odjel se sastoji iz 2 zavoda, 14 laboratorija, jednog centra, 2 katedre i ureda pročelnika.


Zavod za molekularnu i sistemsku biomedicinu
Predstojnica Zavoda - izv. prof. dr. sc. Ivana Munitić

Laboratorij za visokoprotočne analize
                Voditelj će biti imenovan naknadno
Laboratorij za sistemsku biomedicinu i genomiku
            Voditelj
Laboratorij za humanu genetiku i reprodukciju
            Voditelj prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac
Laboratorij za biokemiju i prijenos signala
              
Voditelj će biti imenovan naknadno
Laboratorij za staničnu biologiju
            Voditelj prof.dr.sc. Pero Lučin
Laboratorij za genetiku ponašanja
            Voditelj izv. prof. dr. sc. Rozi Andretić Waldovski

Laboratorij za molekularnu neurobiologiju
             Voditelj prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović
Laboratorij za molekularnu virologiju
             Voditelj izv. prof. dr. sc. Igor Jurak
Laboratorij za hematopoezu
              Voditelj izv. prof. dr. sc. Antonija Begonja Jurak
Laboratorij za molekularnu imunologiju 
              Voditelj izv. prof. dr. sc . Ivana Munitić
 
 
Zavod za medicinsku kemiju

Predstojnik Zavoda - izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti
 
Laboratorij za analitičku biotehnologiju i proteomiku
            Voditelj će biti imenovan naknadno
Laboratorij za organsku kemiju i kemiju čvrstog stanja
             Voditelj izv. prof. dr. sc. Dean Marković
Laboratorij za prirodne spojeve i metabolomiku
             Voditelj prof. dr. sc.  Jasminka Giacometti
Laboratorij za fizikalnu kemiju
             Voditelj doc. dr. sc. Duško ČakaraCentar za visokopropusne tehnologije
Predstojnik Centra - izv. prof. dr. sc. Igor Jurak

Katedra za nastavu na engleskom jeziku
Voditelj Katedre - doc. dr. sc. Nicholas Bradshaw

Katedra za nastavu na doktorskom studiju
Voditeljica Katedre - doc. dr. sc. Ivana Ratkaj

 

ČLANOVI ODJELSKOG VIJEĆA

  
 1. prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović, pročelnica Odjela
 2. izv.prof. dr. sc. Igor Jurak, zamjenik pročelnice Odjela
 3. doc. dr. sc. Željka Maglica, zamjenica pročelnice Odjela
 4. prof. dr. sc. Jasminka Giacometti
 5. prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac
 6. izv. prof. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski
 7. izv. prof. dr. sc. Antonija Jurak Begonja
 8. izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti
 9. izv. prof. dr. sc. Elitza Markova Car
 10. izv. prof. dr. sc. Dean Marković
 11. izv. prof. dr. sc. Ivana Munitić
 12. izv. prof. dr. sc. Mirela Sedić
 13. izv. prof. dr. sc. Karlo Wittine
 14. doc. dr. sc. Jelena Ban
 15. doc. dr. sc. Nicholas Bradshaw
 16. doc. dr. sc. Duško Čakara
 17. doc. dr. sc. Daniela Kalafatović
 18. doc. dr. sc. Petra Karanikić
 19. doc. dr. sc. Ivana Ratkaj
 20. doc. dr. sc. Christian Reynolds
 21. doc. dr. sc. Željko Svedružić

Predstavnici suradnika: 

22. dr. sc. Marko Klobučar
23. Andreja Zubković


Predstavnik zaposlenika:

24. Željana Mikovčić

 
Predstavnici studenata:


25. Dorotea Neuberg – preddiplomski studij
26. Sabino Sepčić – preddiplomski studij
27. Sara Sušanj – diplomski studij / zamjenica: Tea Mladenić
28. Marko Rubinić - diplomski studij / zamjenica: Lara Duvnjak
29. Zrinko Baričević – poslijediplomski studij 


 
 
.