Odjel i Sveučilište

Ustroj Odjela

Pravilnik Odjela za biotehnologiju

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za biotehnologiju (4.2019.)


Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta Odjela za biotehnologiju 

Elaborat o osnivanju odjela za biotehnologiju


Odluka o osnivanju Zavoda i Laboratorija i imenovanju voditelja Laboratorija Odjela za biotehnologiju


Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta Odjela za biotehnologiju 23.5.2019.

Poslovnik etičkog povjerenstva


Etički kodeks odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju

Odluka o pristupu studenata Odjela za biotehnologiju laboratorijskim prostorima Odjela i Centra za visokopropusne tehnologije
  -  Sporazum o korištenju prostora i opreme


Statut Studenstkog zbora Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

Poslovnik o radu Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju


Sveučilište


Statut Sveučilišta u Rijeci


Kućni red zgrade Sveučilišnih odjela na Kampusu Sveučilišta u Rijeci

Pravilnik o sustavu za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci

Strategija uvođenja E učenja na Sveučilištu u Rijeci

Preporuke za izradu obrazovnih materijala za E učenje

Strategija razvoja E učenja na Sveučilištu u Rijeci


Etički kodeks Sveučilišta u Rijeci


Nacrt temeljnog dokumenta za cjeloživotno učenje Sveučilišta u Rijeci


Odluka o prihvaćanju Pravilnika o stegovnoj odgovornosti

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika


Pravilnik o vrednovanju programa cjeloživotnog učenja


Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata Sveučilišta u Rijeci

Pravilnik o sigurnosti informacijskih sustava Sveučilišta u Rijeci

 

 
.